Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Valgkamp for en mer solidarisk ruspolitikk

March 24, 2019

IOGT vil sette rusforebygging og lokal ruspolitikk på agendaen i valgkampen i 2019. Da trenger vi deg med på laget.

IOGT mener at folkehelse, trygghet og forebygging må prioriteres for å sikre alle like muligheter. Kommunene har stort handlingsrom til å utforme både skjenkepolitikken og det rusforebyggende arbeidet lokalt. Valgkampen og valgresultatet vil derfor gi betydelige utslag for norsk ruspolitikk den kommende perioden.

Dette helgeseminaret er en kickstart på valgkampen. Hensikten er å heve kompetansen på lokal ruspolitikk, rusforebygging og metoder for politisk påvirkning. Kort fortalt: vi skal ruste oss til valgkamp!

Lørdag 23. mars har vi fellesprogram med organisasjonene i Actis på Oslo kongressenter. Programmet består av skolering i lokal ruspolitikk og strategier for politisk gjennomslag lokalt. Konferansedagen med Actis vil også gi gode muligheter til å treffe engasjerte medlemmer fra andre ruspolitiske organisasjoner.

For IOGT medlemmer/frivillige/ansatte fortsetter konferansen søndag 24. mars. Dagen vil by på mer faglig påfyll om rusforebygging, med særskilt vekt på rusforebygging rettet mot barn og ungdom. Det er også satt av tid til å planlegge konkrete valgkampaktiviteter.

Venue

Unnamed Venue
Oslo, Norway + Google Map